خمارلو به مدال خبر داد؛ خارجی های پرسپولیس جمعه در تهران

بازیکنان خارجی پرسپولیس به جز بشار رسن در تمرین روز جمعه حاضر خواهند شد ......

بازیکنان خارجی پرسپولیس به جز بشار رسن در تمرین روز جمعه حاضر خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مدال، در حالیکه قرار است برانکو و دستیاران کروات وی روز یکشنبه به ایران برگردند، بازیکنان خارجی پرسپولیس به جز رسن که در اردوی تیم ملی عراق حضور دارد، پنجشنبه شب به ایران بر می گردند.

منشا از ایتالیا و رادوشویچ از کرواسی به ایران برمی گردند تا از جمعه در تمرینات تیم شان حاضر شوند.

پندار خمارلو مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در گفت گو با مدال این خبر را تائید کرد.

تگ ها


لیگ برتر خلیج فارس فوتبال