خنده دارترین لحظات هفته 19 «لالیگا»

از حرکات موزون تماشاگر بیش فعال لاس پالماس تا توت فرنگی خوردن الکس ویدال بر نیمکت بارسلونا و جادوگری بازیکنای مالاگا برای بردن رئال، خنده دارترین لحظات هفته نوزدهم لالیگا را به انتخاب سایت رسمی لیگ اسپانیا را با هم ببینیم ......

از حرکات موزون تماشاگر بیش فعال لاس پالماس تا توت فرنگی خوردن الکس ویدال بر نیمکت بارسلونا و جادوگری بازیکنای مالاگا برای بردن رئال، خنده دارترین لحظات هفته نوزدهم لالیگا را به انتخاب سایت رسمی لیگ اسپانیا را با هم ببینیم.