خواسته وزیر از استقلالی‌ها

وزیر ورزش در اولین جلسه با هیئت مدیره جدید آبی ها خواسته هایی عجیب را مطرح کرده و از اتفاقات و تحولاتی بزرگ در آینده حرف زده که حالا بعد از این همه سال برای همه روشن است که فقط در حد حرف باقی می ماند ......

 وزیر ورزش در اولین جلسه با هیئت مدیره جدید آبی ها خواسته هایی عجیب را مطرح کرده و از اتفاقات و تحولاتی بزرگ در آینده حرف زده که حالا بعد از این همه سال برای همه روشن است که فقط در حد حرف باقی می ماند. مسعود سلطانی فر در این جلسه گفته: "یکصدایی، تبدیل شدن به یک باشگاه بزرگ، مدرن و قدرتمند باید سرلوحه کار هیات مدیره جدید استقلال باشد."
اگر صحبت های سلطانی فر را فقط در حد تشریفات مراسم های مدیریتی و معارفه ها بدانیم چندان جای خرده نیست و تقریبا اینگونه جملات و هدف گذاری ها جزو آداب و رسوم چنین مراسم های شده؛ اما اگر وزیر ورزش به طور جدی پیگیر آینده روشن باشگاه استقلال است، بهتر بود به جای این اهدافی که مشخصا دور از دسترس هستند، خواسته ای کوتاه و جدی و البته اثرگذار را با اعضای هیئت مدیره آبی ها مطرح می کرد. شفاف سازی عملکرد مالی باشگاه در آینده نزدیک هم قابل دسترس است و هم با عمل به آن می توان برای آینده روشن چنین باشگاهی برنامه ریزی کرد و از برنامه ها حرف زد. برای استقلالی که به طور ساختاری از دهه های قبل تا به امروز با یک روش ناکارامد و شکست خورده اداره می شود چنین حرف های شعارگونه ای درمان کوچک ترین دردها هم نخواهد بود؛ چه برسد به حل مسائل بزرگ مدیریتی و قدم گذاشتن در مسیر رشد و حرفه ای گری و مدرنیسم. این اهداف، همچون سنگ بزرگی است که خود نشانه نزدن است.

تگ ها


اخبار روز فوتبال