خواهرخواندگی فدراسیون ایران با چین و قطر

رییس سازمان تیم‌های ملی فدراسیون فوتبال ایران با مسوولان فدراسیون فوتبال چین دیدار کرد....

رییس سازمان تیم‌های ملی فدراسیون فوتبال ایران با مسوولان فدراسیون فوتبال چین دیدار کرد.

به گزارش مدال ، فدراسیون فوتبال ایران در راستای همکاری بیشتر با فدراسیون‌های قطر و چین قرارداد خواهر خواندگی امضا کرد