خود درگیری تیری هانری بین فرانسه و بلژیک

در پی شکست دیشب بلژیک مقابل فرانسه تیری آنری دچار وضعیت بغرنجی شده و نمیداند که از این موضوع خوشحال است یا ناراحت ......

در پی شکست دیشب بلژیک مقابل فرانسه تیری آنری دچار وضعیت بغرنجی شده و نمی‌داند که از این موضوع خوشحال است یا ناراحت.

تگ ها


طنز ورزشی جام جهانی 2018 بلژیک WC Qualification Africa فوتبال