خوردبین: انتقاداتی که از برانکو می‌شود را قبول ندارم/ ویدیو

خبرنگار مدال با محمو خوردبین گفت و گو کرد....

ویدیوی صحبت های محمود خوردبین را تماشا می کنید.