خوزستان، میزبان مسابقات کیک‌بوکسینگ قهرمانی کشور

مسابقات کیک‌بوکسینگ قهرمانی کشور (استایل لوکیک) در شهر شهید چمران بندر ماهشهر برگزار می‌شود....

این مسابقات، در اوزان ۵۵-، ۶۰-، ۶۵-، ۷۰-، ۷۵-، ۸۰-، ۸۵-، ۹۰-، ۹۰+ برگزار شده و زمان وزن کشی ۲۹ آذرماه خواهد بود.

حداکثر نفرات اعزامی از استان‌های شرکت کننده در این مسابقات، ۹ ورزشکار، ۲ مربی، یک سرپرست و یک همراه است.

تگ ها


رزمی کیک بوکسینگ بوکس