خوشحالی توپچی ها پس از تمدید قرارداد «مسوت اوزیل»

آرسن ونگر و بازیکنان آرسنال پس از تمدید قرارداد اوزیل چنین ابراز خوشحالی کردند ......

آرسن ونگر و بازیکنان آرسنال پس از تمدید قرارداد اوزیل چنین ابراز خوشحالی کردند.

تگ ها


اخبار روز طنز ورزشی مسوت اوزیل آرسنال لیگ برتر فوتبال