خوشحالی «لوکاس پرز» از پیوستن به «آرسنال»

آرسن ونگر بالاخره پس از وعده های بسیار دست به جیب شد و موستافی و لوکاس پرز را به آرسنال آورد ......

«آرسن ونگر» بالاخره پس از وعده های بسیار دست به جیب شد و «موستافی» و «لوکاس پرز» را به آرسنال آورد. مصاحبه اختصاصی و کوتاه باشگاه آرسنال با لوکاس پرز را ببینید. 

تگ ها


لیگ برتر فوتبال