خوشحالی‌های دیوانه‌وار «لیونل مسی» برابر رئال مادرید

لیونل مسی بهترین گلزن تاریخ الکلاسیکو است و در دیدارهایی پس از زدن گلهای حساس خوشحالیهای دیوانهوار و جذابی اجرا کرده که بهترینهایشان را در این ویدیو میبینید ......

لیونل مسی بهترین گلزن تاریخ الکلاسیکو است و در دیدارهایی پس از زدن گل‌های حساس خوشحالی‌های دیوانه‌وار و جذابی اجرا کرده که بهترین‌های‌شان را در این ویدیو می‌بینید.

تگ ها


ال کلاسیکو لیونل مسی بارسلونا لالیگا فوتبال