خوش و بش مربیان ذوب آهن و سپیدرود پیش از آغاز دیدار/ ویدیو

مربیان دو تیم ذوب آهن و سپیدرود پیش از آغاز بازی با هم دیدار کردند. ......

مربیان دو تیم ذوب آهن و سپیدرود پیش از آغاز بازی با هم دیدار کردند.