خوش‌گذرانی‌های نیمار و آلوز در تمرینات پی.اس.جی.

نیمار و آلوز که سابقه دوستی طولانی دارند در تمرینات پاریسن ژرمن هم دست از شوخی بر نمی دارند و لحظات خوشی را با هم می گذرانند ......

نیمار و آلوز که سابقه دوستی طولانی دارند در تمرینات پاریسن ژرمن هم دست از شوخی بر نمی دارند و لحظات خوشی را با هم می گذرانند. گزیده ای از این تصاویر را با هم می بینیم.  

تگ ها


Neymar da Silva Santos Júnior پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال