داستان اسکیت سوارخیابان های «هاوانا» (زیرنویس)

به کشور دور دست کوبا می رویم تا با یکی از علاقمندان پیشروی اسکیت در این کشور به نام یوانی ملاقات کنیم و حین گپ زدن با او گشتی در خیابان های زیبای هاوانا بزنیم ......

به کشور دور دست کوبا می رویم تا با یکی از علاقمندان پیشروی اسکیت در این کشور به نام «یوانی» ملاقات کنیم و حین گپ زدن با او گشتی در خیابان های زیبای هاوانا بزنیم. 

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس