داستان رابطه پیچیده کوین-پرینس و ژروم بواتنگ (دوبله)

در این ویدیو نگاهی داریم به داستان رابطه پیچیده برادران بواتنگ که یکی بازیکن تیم ملی آلمان و دیگری بازیکن تیم ملی غناست ......

در این ویدیو نگاهی داریم به داستان رابطه پیچیده برادران «بواتنگ» که یکی بازیکن تیم ملی آلمان و دیگری بازیکن تیم ملی غناست.

تگ ها


پیشنهاد مدال ویدئو ژرومه بواتنگ آلمان فوتبال