داستان ساخت جام قهرمانی لیگ ملت های اروپا (دوبله)

همانطور که در سازوکار رقابت های یورو یا جام ملت های اروپا تغییراتی ایجاد شده، جام قهرمانی هم تغییر کرده و شکل بسیار زیبایی دارد ......

همانطور که در سازوکار رقابت های یورو یا جام ملت های اروپا تغییراتی ایجاد شده، جام قهرمانی هم تغییر کرده و شکل بسیار زیبایی دارد. این ویدیو، داستان ساخت این جام را مشاهده می کنید.  

تگ ها


پیشنهاد مدال فوتبال