داستان شنیدنی «صورت زخمی» (دوبله)

در این ویدیو نگاهی داریم به داستان دردناک زخمهای صورت فرانک ریبری که هم باعث آزار او شده و هم به او در تبدیل شدن به فوتبالیستی حرفهای کمک کرده ......

در این ویدیو نگاهی داریم به داستان دردناک زخم‌های صورت فرانک ریبری که هم باعث آزار او شده و هم به او در تبدیل شدن به فوتبالیستی حرفه‌ای کمک کرده.

تگ ها


پیشنهاد مدال ویدئو فرانک ریبری بایرن مونیخ فوتبال