داستان مالیکت تراکتورسازی به کجا رسید؟

به رغم گذشت سی روز از ابلاغ نامه فدراسیون فوتبال به باشگاه تراکتورسازی مبنی بر مالکیت ناصر شفق و تعیین مهلت یک هفته ای برای ارائه مدارک هنوز هیچ سند معتبرى از سوی این باشگاه به فدراسیون ارسال نشده است ......

به رغم گذشت سی روز از ابلاغ نامه فدراسیون فوتبال به باشگاه تراکتورسازی مبنی بر مالکیت ناصر شفق و تعیین مهلت یک هفته ای برای ارائه مدارک هنوز هیچ سند معتبرى از سوی این باشگاه به فدراسیون ارسال نشده است.

به گزارش مدال به نقل از خبرگزاری فارس: به رغم گذشت سی روز از ابلاغ نامه فدراسیون فوتبال به باشگاه تراکتورسازی مبنی بر مالکیت ناصر شفق و تعیین مهلت یک هفته ای برای ارائه مدارک هنوز هیچ سند معتبرى از سوی این باشگاه به فدراسیون ارسال نشده است. سید مهدی فاطمی نماینده مالک قانونی تراکتورسازی بیانیه ای صادر و طی آن از مسئولین خواست تا نسبت به تحویل باشگاه به ناصر شفق تسریع به عمل آورند.

در این بیانیه آمده است ؛

متاسفانه انگار رعایت " قانون "در کشورما متناسب با افراد و وابستگى انان به جایگاه ونهادهاى مختلف متغییر مى باشد واین فراقانونى بودن وبا امر ونهى هاى بى پایان دست از باشگاه مردمى تراکتورسازى برنمی دارند.

نه تمایل دارند که شفاف همه انچه گذشته وبوده را مردم بدانند و نه حاضرند از قانون تمکین نمایند، تیمی که بر اساس اسناد و مدارک ، مالک دارد و مراجع معتبر و ذی صلاح برمالکیت ان صحه گذاشته اند، گویی بازیچه ای بیش برایشان نیست و همواره خود را بالاتر از همه قوانین تصور می کنند ومرجع تشخیص عدالت راخود مى پندارند غافل از اینکه مردم در حقیقت قصه هایشان همیشه به "حقیقت" قسم میخورند حتى اگر درخاک دفن شده باشدوچه زیبا گفته اند درمکتب شیعه "حق " ستاندنی ست.

سابقه دو فصل مدیریت شفق بر تراکتور خود گویای همه ناگفتنی هاست. آنجا که بعد از هشت سال ازلیگ یک به لیگ برتر آمده و در اولین فصل حضور جدای از انجام بازیهای زیبا ، نمایشی تحسین برانگیز از فرهنگ فاخر و اصیل تماشاگران را شاهد بودیم. بدون شک باشگاه و تماشاگران در آن سالها هیچگاه خود را جدای از یکدیگر نیافتند. چنین فضای بی بدیل و چشم نواز ، حسادت ها را برانگیخت و مسائلی دروغین را دست آویز قرار داده تا شفق به سان آن مادرى که برای دو نیم نشدن فرزندش مجبور به چشم پوشی از حق خود شود تا این طفل ازبین نرود، باشگاه را در بهترین شرایط ممکن با صدهزار تماشاگر مجبور به تحویل گردد ، تا گذر ایام خود بهترین گواه بر نادرستى ادعاهای واهى باشد.بطور مثال محرومیت از دو پنجره نقل و انتقالات نمونه توان مدیریتى و بى مبالاتى در حق باشگاه بزرگ تراکتور سازى و هواداران پرشور آن است.

امروز که به لطف خدا و به همت همه ارکان نظام جمهورى اسلامى امنیت وارامش بر سرتاسرایران اسلامى برقرارشده است ،این حق قانونى مالک باشگاه است که باشگاه را همانگونه که در سال١٣٨٩ستاندند ، همانطور هم بدون بدهى انباشت پس بدهند. یقینا روزهای اقتدار و بزرگی این اسطوره بی همتای دیار ستار خان و شهیدان باکری با حمایت همه مردم و مسوولین دلسوز کشورى و استانی فرا رسیده و چرخهای این عشق سرخ فوتبال ایران و آسیا را به فتح خود در خواهد آورد.

 

تگ ها


اخبار روز Tractor فوتبال