داستان پرحاشیه کشف سرویس بهداشتی در ورزشگاه آزادی

از همان ابتدا که خبر کشف چند چشمه سرویس بهداشتی در مرحله بازسازی ورزشگاه آزادی منتشر شد کاربران فضای مجازی واکنش های متفاوتی به این خبر داشتند اما حالا معلوم شده واقعیت با خبر منتشر شده تفاوت بسیاری داشت ......

از همان ابتدا که خبر کشف چند چشمه سرویس بهداشتی در مرحله بازسازی ورزشگاه آزادی منتشر شد کاربران فضای مجازی واکنش های متفاوتی به این خبر داشتند اما حالا معلوم شده واقعیت با خبر منتشر شده تفاوت بسیاری داشت . ..

تگ ها


فوتبال