دامینیک تیم – استیو جانسون؛ دور سوم «رولان گاروس»

دامینیک تیم در 3 ست پیاپی و با نتایج 6-1، 7-6 و 6-3 مقابل استیو جانسن به پیروزی رسید و به مرحله بعد رقابت های رولان گاروس صعود کرد ......

دامینیک تیم در 3 ست پیاپی و با نتایج 6-1، 7-6 و 6-3 مقابل استیو جانسن به پیروزی رسید و به مرحله بعد رقابت های رولان گاروس صعود کرد.

تگ ها


تنیس آزاد فرانسه تنیس