دانایی فرد از بیمارستان مرخص شد

پیشکسوت استقلال بیمارستان را ترک کرد. به گزارش خبرنگار مدال، ایرج ......

پیشکسوت استقلال بیمارستان را ترک کرد.
به گزارش خبرنگار مدال، ایرج دانایی فرد از بیمارستان رسالت ترخیص شد و برای ادامه استراحت به منزل رفت. قرار است وی  بزودی تحت عمل جراحی "پیوند کبد" قرار گیرد.