دانا وایت از تاکتیک اصلی حبیب برای مک‌‌گرگور پرده برداشت

دانا وایت از تاکتیک اصلی حبیب برای مکگرگور پرده برداشت: آنها میخواستند کانر را خسته کنند و سرپا ناکاوتش کنند ......

دانا وایت از تاکتیک اصلی حبیب برای مکگرگور پرده برداشت: آنها میخواستند کانر را خسته کنند و سرپا ناکاوتش کنند ...

دانا وایت از تاکتیک اصلی حبیب برای مک‌‌گرگور پرده برداشت: آنها میخواستند کانر را خسته کنند و سرپا ناک‌اوتش کنند.

به گزارش مدال، دانا وایت در گفتگو با ESPN:

وایت: نکته مهم درباره حبیب این است که، وقتی حریف را می گیرد و به زمین می‌زند، فشار باور نکردنی به حریف وارد می شود به طوری که حریف هیچ راه فراری ندارد و وقتی حبیب در این موقعیت قرار می گیرد حریف خود را به راحتی نابود می کند.

مجری: حتی در سرپا هم این حبیب بود که کانر را خسته می کرد و در مشت زنی نیز این حبیب بود که  برتری خود را به رخ کشید. کانر هم ضربه‌هایی وارد میکرد ولی این ضربات آنقدر قوی نبود که حبیب را آزار دهد.

وایت: بله صددرصد، تیم حبیب بعد از مبارزه به من گفتند؛ تاکتیک اصلی حبیب این بوده که کانر را خسته کنند و سرپا ناک‌اوتش کنند. حبیب با همین تاکتیک وارد قفس شد و با استفاده از همین روش کانر را ناک اوت کرد.

مبارزان زیادی هستند که سبک مبارزه شان مانند حبیب است(کشتی گرفتن، حریف را روی زمین نگه داشتن) که به شدت حوصله طرفداران این ورزش را سر می برد.

ولی در مورد حبیب هیچ چیز حوصله سر بری وجود ندارد، سبکی که حبیب با آن مبارزه می کند و برنده می شود به هیچ عنوان حوصله سر بر نیست.

تگ ها


مبارزه مک‌گرگور حبیب