دانک‌های برتر ان.بی.ای در مسابقات شنبه (6 ژانویه 2017)

منتخبی از بهترین دانکهای مسابقات بسکتبال آمریکا در شنبه شب که شامل دانکهای دیدنی ستارههایی چون طارق بلک و تاج گیبسون هم میشود ......

منتخبی از بهترین دانک‌های مسابقات بسکتبال آمریکا در شنبه شب که شامل دانک‌های دیدنی ستاره‌هایی چون طارق بلک و تاج گیبسون هم می‌شود.

تگ ها


بسکتبال