داورزنی جدی‌ترین رقیب کاندیداهای ریاست فدراسیون والیبال

پس از ماه‌ها کشمکش و باید و نبایدها از ابهامی که در رابطه با انتخابات فدراسیون والیبال و ورود دوباره رئیس پیشین این فدراسیون به آن مطرح بود، پرده برداشته شد تا برای اهالی این رشته و به خصوص کاندیداهای ریاست مشخص شود که محمدرضا داورزنی جدی‌ترین رقیب آنها در مجمع انتخاباتی خواهد بود....

به گزارش خبرنگار مدال، داورزنی که تجربه ۱۰ سال ریاست فدراسیون والیبال را دارد امروز یکشنبه به عنوان دوازدهمین و آخرین کاندیدای ریاست در این فدراسیون ثبت نام کرد. این در حالی است که وی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش را برعهده دارد.
ماندن در مسئولیت وزارت ورزش و ثبت نام برای ریاست فدراسیون والیبال این سوال را مطرح کرد که «آیا ورود وی به انتخابات مستلزم کناره‌گیری از مسئولیتش در وزارت ورزش است؟» 
البته که شخصِ محمدرضا داورزنی پیش از این در واکنش به بسیاری پرسش‌ها که در رابطه با حضورش در انتخابات فدراسیون والیبال مطرح می‌شد، اعلام کرده بود در صورت ورود به انتخابات، از معاونت وزیر ورزش استعفا خواهد کرد اگر چه قانون چنین الزامی برای کاندیداها در نظر نگرفته است.
طبق قانون به جز سرپرستان فدراسیون‌ها که باید در صورت نام‌نویسی در انتخابات از مسئولیت خود کناره‌گیری کنند، دیگر کاندیداها - که همزمان عهده‌دار مسئولیتی هستند - مجاز هستند تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی به مسئولیت خود ادامه دهند و در صورت اخذ رای در مجمع از آن پست کناره‌گیری کنند. 
بر همین اساس داورزنی بدون استعفا از وزارت ورزش اقدام به ثبت نام برای انتخابات فدراسیون والیبال کرده است در حالیکه عدم استعفای وی خلاف قانون «حکمرانی خوب» و مطلوب است چرا که منجر به تضاد منافع می‌شود. 
محمدرضا داورزنی متصدی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای در وزارت ورزش است، تمام فدراسیون‌های ورزشی زیر نظر این معاونت فعالیت می‌کنند بنابراین اینکه خودِ داورزنی به عنوان مسئول امور فدراسیون‌ها، کاندیدای فدراسیون والیبال شود و انتخابات این فدراسیون را همانند دیگر فدراسیون‌ها مدیریت کنند، اخلاقی نیست و باعث ایجاد تضاد منافع برای دیگر کاندیداها می‌شود.
داورزنی نمی‌تواند همزمان رئیس و مرئوس باشد اما اینکه وی بدون استعفا از وزارت ورزش، انتخابات فدراسیون والیبال که خود کاندیدای آن است را تا زمان برگزاری مجمع مدیریت خواهد کرد، شرایطی ایجاد می‌کند که قطعا سلامت انتخابات را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
طبیعی است که اگر داورزنی در معاونتی بجز معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای بود، حضور بدون استعفایش در انتخابات فدراسیون والیبال مشکلی ایجاد نمی‌کرد اما با شرایط فعلی اخلاقی و جوانمردانه نیست که استعفا ندهد و شرایط برابر با سایر کاندیداها را فراهم نکند.

اخبار مرتبط:

داورزنی در انتخابات فدراسیون والیبال شرکت می‌کند 

تگ ها


اخبار والیبال انتخابات ریاست فدراسیون والیبال محمد رضا داورزنی وزارت ورزش و جوانان والیبال