داوری علی نیکی ؛ تنیس ویمبلدون

علی نیلی دیدار دل پوترو و گولبیس را قضاوت می کند. این دیدار بیش از ۲۰ دقیقه است که به ......

علی نیلی دیدار دل پوترو و گولبیس را قضاوت می کند. این دیدار بیش از ۲۰ دقیقه است که به علت مشکل پزشکی یک تماشاگر متوقف شده است.

تگ ها


اخبار روز تنیس ویمبلدون تنیس