داوودی و دشت سه طلای فوق سنگین آسیا

علی داوودی سه مدال طلای دسته فوق سنگین وزنه برداری آسیا را دشت کرد....

به گزارش "ورزش سه"، در روز آخر مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا رقابت در دسته فوق سنگین پیگیری شد؛ رقابتی که البته مثل دسته های دیگر چندان سطح بالا و پرهیجان نبود. در مجموع پنج وزنه بردار در دسته فوق سنگین شرکت کرده بودند.


علی داوودی، نماینده وزنه برداری ایران که یکی از سهمیه های المپیک را برای خودش رزرو کرده، رقیب چندان سرسختی نداشت، اما خودش هم چندان آماده به نظر نمی رسید.


این وزنه بردار جوان در یک ضرب در حرکت اول ۱۹۲ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت دوم پشت وزنه ۱۹۶ کیلوگرم قرار گرفت و این وزنه را بالای سر برد و طلای یک ضرب را از آن خود کرد ملی پوش فوق سنگین ایران در حرکت سوم، وزنه ۲۰۰ کیلوگرم را انداخت و با همان ۱۹۶ کیلوگرم به کار خود پایان داد.


داوودی در حرکت اول دوضرب ۲۳۳ کیلوگرم را مهار کرد و در حرکت وزنه ۲۳۹ کیلوگرم را بالای سر برد و قهرمانی خود را قطعی کرد داودی در آخرین حرکت مسابقات، پشت وزنه  ۲۴۵ کیلوگرم ایستاد اما این وزنه را انداخت و با همان ۲۳۹ کیلوگرم به کار خود پایان داد او در مجموع ۴۳۵ کیلوگرم را به ثبت رساند و طلای هر سه حرکت یکضرب، دوضرب و مجموع را از آن خود کرد.


با اینکه داوودی بعد از کیانوش رستمی و معتمدی سومین وزنه برداری بود که در مجموع به عنوان قهرمانی آسیا رسید، اما رکوردهایی را به ثبت رساند که برای المپیک به هیچ وجه با تکرار آن ها شانس برای رفتن روی سکو نخواهد داشت.

تگ ها


وزنه برداری علی داوودی وزنه‌برداری