داوید ژینولا؛ اسطوره پی‌اس‌جی

در این ویدیو به سراغ داوید ژینولا یکی از اسطورههای فوتبال فرانسه میرویم که از سالهای 1991 تا 1995 با پیراهن تیم پاریسنژرمن 115 بار به زمین رفت و 33 گل به ثمر رساند ......

در این ویدیو به سراغ داوید ژینولا یکی از اسطوره‌های فوتبال فرانسه می‌رویم که از سال‌های 1991 تا 1995 با پیراهن تیم پاری‌سن‌ژرمن 115 بار به زمین رفت و 33 گل به ثمر رساند. گوشه‌هایی از بازی او در این دوره را با هم مرور می‌کنیم.

تگ ها


پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال