داکار 2018؛ برترین لحظات (مرحله 13)

منتخبی از برترین لحظات در دور سیزدهم از رالی داکار را تقدیم دوستداران مسابقات آف-رود میکنیم ......

منتخبی از برترین لحظات در دور سیزدهم از رالی داکار را تقدیم دوستداران مسابقات آف-رود می‌کنیم.

تگ ها


اکستریم رالی داکار اکستریم اسپورتس