داکار 2018؛ برترین لحظات مرحله 14

منتخبی از بهترین لحظات در دور چهاردهم از رالی داکار را تقدیم دوستداران مسابقات آف-رود میکنیم ......

منتخبی از بهترین لحظات در دور چهاردهم از رالی داکار را تقدیم دوستداران مسابقات آف-رود می‌کنیم. 

تگ ها


رالی داکار اکستریم اسپورتس