داکار 2018؛ بهترین لحظات رالی کامیون‌ها

پانزده دور از رالی داکار گذشته و فرصت خوبی است که مروری بر بهترین لحظات رالی کامیونها داشته باشیم ......

پانزده دور از رالی داکار گذشته و فرصت خوبی است که مروری بر بهترین لحظات رالی کامیون‌ها داشته باشیم.

تگ ها


اکستریم رالی داکار اکستریم اسپورتس