داکار 2018؛ جالب‌ترین ماجرای روز سیزدهم

جالبترین ماجرای روز سیزدهم رالی داکار درباره موتورسواری است که دچار مشکل می شود و با تلاش گروههای امدادی موفق به تمام کردن مسیر رالی می شود ......

جالب‌ترین ماجرای روز سیزدهم رالی داکار درباره موتورسواری است که دچار مشکل می شود و با تلاش گروه‌های امدادی موفق به تمام کردن مسیر رالی می ‌شود.

تگ ها


اکستریم رالی داکار اکستریم اسپورتس