داکار 2018؛ جمع‌بندی مسابقه کامیون‌ها و موتورهای چهارچرخه (مرحله 14)

منتخبی از آخرین دور رقابت و لحظه قهرمانی در مسابقات رالی داکار تقدیم دوستداران این سری مسابقات جذاب میشود ......

منتخبی از آخرین دور رقابت و لحظه قهرمانی در مسابقات رالی داکار تقدیم دوستداران این سری مسابقات جذاب می‌شود.

تگ ها


اکستریم رالی داکار اکستریم اسپورتس