داکار 2018؛ خلاصه بخش کامیون مرحله چهارم در «سن خوان مارکونا»

چهارمین مرحله از مسابقات اتومبیلرانی رالی داکار به مسافت 444 کیلومتر در شهر سان خوان دمارکونا کشور پرو برگزار شد ......

چهارمین مرحله از مسابقات اتومبیلرانی رالی داکار به مسافت 444 کیلومتر در شهر «سان خوان دمارکونا» کشور پرو برگزار شد. خلاصه مرحله چهارم این رقابت ها را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


رالی داکار اکستریم اسپورتس