داکار 2018؛ لحظات برتر درمسابقه موتورها (مرحله 14)

منتخبی از برترین لحظات در مرحله چهاردهم رالی موتورها در رالی داکار تقدیم علاقهمندان میشود ......

منتخبی از برترین لحظات در مرحله چهاردهم رالی موتورها در رالی داکار تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.

تگ ها


اکستریم رالی داکار اکستریم اسپورتس