داکار 2018؛ لحظات برتر در مسابقه ماشین‌ها (مرحله 14)

منتخبی از برترین لحظات در مرحله چهاردهم رالی ماشینها در رالی داکار تقدیم علاقهمندان میشود ......

منتخبی از برترین لحظات در مرحله چهاردهم رالی ماشین‌ها در رالی داکار تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.

تگ ها


اکستریم رالی داکار اکستریم اسپورتس