داکار 2018؛ لحظات برتر در مسابقه کامیون‌ها و موتورهای چهارچرخه (مرحله 10)

منتخبی از برترین لحظات مرحله دهم از رالی کامیونها و موتورهای چهارچرخه در رالی داکار تقدیم علاقهمندان میشود ......

منتخبی از برترین لحظات مرحله دهم از رالی کامیون‌ها و موتورهای چهارچرخه در رالی داکار تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.

تگ ها


اکستریم رالی داکار اکستریم اسپورتس