داکار 2018؛ لحظات برتر در مساقه کامیون‌ها و موتورهای چهارچرخه (مرحله 13)

منتخبی از برترین لحظات مرحله سیزدهم از رالی کامیونها و موتورهای چهارچرخه در رالی داکار تقدیم علاقهمندان میشود ......

منتخبی از برترین لحظات مرحله سیزدهم از رالی کامیون‌ها و موتورهای چهارچرخه در رالی داکار تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.

تگ ها


اکستریم رالی داکار اکستریم اسپورتس