داکار 2018؛ چشم‌انداز زیبای مرحله چهاردهم

تصاویری دیدنی از منطقه کوردوبا به عنوان زیباترین طبیعت مرحله چهاردهم رالی داکار انتخاب شد ......

تصاویری دیدنی از منطقه کوردوبا به عنوان زیباترین طبیعت مرحله چهاردهم رالی داکار انتخاب شد.

تگ ها


اکستریم رالی داکار اکستریم اسپورتس