داکار 2018؛ یک دقیقه برتر در مسابقه کامیون‌ها (مرحله 10)

یک دقیقه برتر رالی کامیونها در دور دهم رالی داکار تقدیم علاقهمندان میشود ......

یک دقیقه برتر رالی کامیون‌ها در دور دهم رالی داکار تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.

تگ ها


اکستریم رالی داکار اکستریم اسپورتس