داکار 2018؛ یک دقیقه برتر در مسابقه کامیون‌ها (مرحله 8)

یک دقیقه برتر رالی کامیونها در دور هشتم رالی داکار تقدیم علاقهمندان میشود ......

یک دقیقه برتر رالی کامیون‌ها در دور هشتم رالی داکار تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.

تگ ها


اکستریم رالی داکار اکستریم اسپورتس