دایی : نصف بازیکنان سایپا را نمیخواهم

به گزارش مدال به نقل از خبرورزشی، علی دایی قصد دارد تیمش را برای فصل آینده جزو مدعیان قهرمانی قرار دهد و از این رو به دنبال تغییرات زیادی در تیم سایپاست ......

به گزارش مدال به نقل از خبرورزشی، علی دایی قصد دارد تیمش را برای فصل آینده جزو مدعیان قهرمانی قرار دهد و از این رو به دنبال تغییرات زیادی در تیم سایپاست ...

به گزارش مدال به نقل از خبرورزشی، علی دایی قصد دارد تیمش را برای فصل آینده جزو مدعیان قهرمانی قرار دهد و از این رو به دنبال تغییرات زیادی در تیم سایپاست.

سرمربی جدید نارجی پوشان در لیستی که به محمدرضا درویش داده است نام 15 بازیکن را در آن قرار داده و خواهان حداقل نیمی از این نفرات است.

دایی همچنین به درویش گفته است نیمی از بازیکنان سایپا در تیم فصل آینده او جایی ندارند و ترجیح می دهد بازیکنان جوان و آینده دار را جایگزین نفرات پا به سن گذاشته تیمش کند.