دبل زلاتان ابراهیموویچ برابر تورنتو / ویدیو

زلاتان دو گل برای گلکسی برابر تورنتو به ثمر رساند....

زلاتان ابرهیموویچ ساعتی پیش با دبل برابر تورنتو به چهاردهمین گلش طی فصل جاری ام ال اس رسید.

تگ ها


ویدیو ویدئو زلاتان ابراهیموویچ فوتبال