دبل زلاتان ابراهیموویچ برابر تورنتو / ویدیو

زلاتان دو گل برای گلکسی برابر تورنتو به ثمر رساند....

زلاتان ابرهیموویچ ساعتی پیش با دبل برابر تورنتو به چهاردهمین گلش طی فصل جاری ام ال اس رسید.