دبیر: علی‌نژاد تمام قد پشت کشتی ایستاده است

رئیس فدراسیون کشتی گفت: از دو نفر در وزارت ورزش ناراحتم و می‌گویم، اما از سلطانی‌فر و علی‌نژاد ممنونم که همه جا حامی ما بودند....

وی افزود: وقتی می‌گوییم کشتی ورزش ما اول است، باید در همه چیز اول باشد. وقتی نماینده در هیئت رئیسه فدراسیون نداشته باشیم، نمی‌توانیم اول دنیا باشیم.

رئیس فدراسیون کشتی تاکید کرد: در سایت جدید فدراسیون اپلیکیشن برای داوران درست کردیم و مشخص است چه کسی می‌تواند به مسابقه برود و کسی نمی‌تواند اعتراض کند.

وی در مورد قابلیت‌های جدید سایت فدراسیون کشتی تصریح کرد: در طراحی سایت رزومه کلیه قهرمانان و مدال‌آوران وجود دارد که کسی نتواند ادعای کسب مدال داشته باشد. بخش استان‌ها نیز به فدراسیون‌ها لینک شده است.

دبیر در مورد باشگاه هواداری کشتی گفت: نگاه ما به این حوزه به عنوان درآمد پایدار است. ما با چند شرکت صحبت کردیم، اما یک جا همکاری قطع شد، چون اهداف ما تامین نشد.

وی عنوان کرد: علی‌نژاد در چند حوزه به صورت شخصی کار ما را دنبال می‌کند و جلسات شخصی برای کشتی می‌گذارد. تنها خواهشی که از او دارم، این است که همینطور محکم از کشتی حمایت کند. از دو نفر در وزارت ورزش ناراحتم و می‌گویم، اما از سلطانی‌فر و علی‌نژاد ممنونم که همه جا حامی ما بودند. پول ورزش کم است. دو نفر ویژه به کشتی لطف دارند.

تگ ها


کشتی علیرضا دبیر