دختر وزنه بردار در گروه B قهرمانی آسیا اوت شد

دختر وزنه بردار ایران در حرکت یک ضرب گروه B دسته ۵۵ کیلوگرم قهرمانی آسیا اوت شد....

به گزارش مدال و به نقل از ایسنا،  دومین روز از مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیای ازبکستان آغاز شد و اولین نماینده ایران در تیم ملی زنان به روی تخته رفت. پوپک بسامی در گروه B دسته ۵۵ کیلوگرم زنان با سه وزنه بردار دیگر به رقابت پرداخت که در یک ضرب موفق نشد رکوردی را به ثبت برساند.


بسامی در یک ضرب دو مرتبه وزنه ۷۱ کیلوگرم و سپس وزنه ۷۳ کیلوگرم را انداخت و از جدول یک ضرب  و مجموع حذف شد.

*عملکرد بسامی به شرح زیر است:
یک ضرب

بسامی در اولین حرکت یک ضرب وزنه ۷۱ را از پشت سر انداخت.  او در حرکت دوم  نیز موفق نشد این وزنه را بالای سر ببرد.


برای آخرین حرکت، کادر ایران وزنه او را به ۷۳ کیلوگرم افزایش دادند و بسامی این وزنه را نیز از پشت سر انداخت  و از جدول یک ضرب و مجموع مسابقات حذف شد.

تگ ها


وزنه برداری وزنه‌برداری