درایت به سبک مدیران اصفهانی فوتبال !

مدیرعامل اصفهانی باشگاه ذوب آهن اصفهان خیلی بی موقع حرف زد. این وقت ناشناسی و بی موقع حرف زدن قطعا به ضرر ......

مدیرعامل اصفهانی باشگاه ذوب آهن اصفهان خیلی بی موقع حرف زد. این وقت ناشناسی و بی موقع حرف زدن قطعا به ضرر او تمام شده است.

مدیرعامل ذوب آهن گفت اعطای مجوز حرفه ای به باشگاه های پرسپولیس،استقلال و ذوب آهن با درایت مدیران اصفهانی فدراسیون فوتبال بوده است . اشاره به این نکته اما سوالات زیاد دیگری را پدید می آورد؛

دوست عزیز! حذف تیم جوانان در رقابت های آسیایی چطور؟ این هم از درایت مدیران اصفهانی است؟

نداشتن ضمانت اجرایی برای احکام انضباطی چطور؟ تیم هایی که باید دچار کسر امتیاز می شدند و پای کنفدراسیون فوتبال به فوتبال ما باز نمی شد،این نکته چطور؟ این هم از درایت مدیران اصفهانی فدراسیون فوتبال است؟

انتخاب یک برند ورزشی برای تیم ملی و کیفیت نامرغوب و انعقاد برخی قراردادها که محل سوال است چطور؟ این را هم به حساب درایت مدیران اصفهانی فدراسیون فوتبال منظور می کنید؟

برای ما عجیب است دوست خوب،چرا وقتی در جایی همه چیز به نفع ماست زود حرف می زنیم و تعریف و تمجید می کنیم اما وقتی باید انتقاد کنیم تبدیل می شویم به انسان ها ساکت و حرف گوش کن؟

تگ ها


اخبار روز لیگ برتر خلیج فارس فوتبال