درباره تکذیب مصلحتی خبر مدیر عاملی ایرج عرب /تلاش برای حفظ ظاهر

وزیر ورزش در اقدامی جالب مدیرعامل پرسپولیس را معرفی می کند و عرب نیز از این حسن نظر تشکر قدردان است در حالی که این اقدام پر از اشکال است و مدیرعامل را باید هیات میره انتخاب کند نه وزیرورزش!...

وزیر ورزش در اقدامی جالب مدیرعامل پرسپولیس را معرفی می کند و عرب نیز از این حسن نظر تشکر قدردان است در حالی که این اقدام پر از اشکال است و مدیرعامل را باید هیات میره انتخاب کند نه وزیرورزش!

به گزارش خبرنگار مدال،در تمام سال های اخیر مدیرعامل دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را رییس سازمان تربیت بدنی و یا وزیر ورزش انتخاب کرده اند منتهی ظاهر قصه اینگونه بوده که اول هیات مدیره معرفی و بعد مدیر عامل مدنظر وزیر معرفی شده است.اما امروز در اقدامی جالب نقل قولی از وزیرورزش منتشر می شود که طی آن سلطانی،از مدیرعاملی ایرج عرب خبر می دهد و تاکید می کند  هیات مدیره باشگاه نیزانتخاب شده و به زودی معرفی می شوند. در همین راستا ایرج عرب نیز مراتب تقدیر و تشکر خود را نسبت به حسن نظر وزیر ابراز می کند.

بعد از این اتفاقات،ساعتی بعد سلطانی فر طی مصاحبه ای مجدد با سایت وزارت ورزش  اعلام می کند انتخاب مدیر عامل برعهده مجمع است و مجمع هنوز تشکیل جلسه نداده. مجمع هم که حتما می دانید متشکل از اعضای هیات مدیره است و خود وزیر به عنوان رییس مجمع. تمام این اتفاقات نشان می دهد که نباید ذره ای در مدیرعاملی عرب تردید داشت اما رخ دادن این اتفاقات پشت هم تنها در چند ساعت در نوع خود جالب است.اینطور نیست؟