دربی ۸۹ از دریچه دوربین خبرنگاران مدال/ویدیو

دربی ۸۹ از دریچه دوربین خبرنگاران مدال، از گل نوراللهی تا پنالتی جنجالی....

دربی ۸۹ را از دریچه دوربین خبرنگاران مدال تماشا می کنید.