دربی جنجالی مازندران در تهران برگزار می‌شود

به گزارش مدال : کمیته مسابقات ‏اعلام کرد: با توجه به نامه هیات فوتبال استان مازندران مبنی برعدم ‏وجود ورزشگاه واجد شرایط و استاندارد با نور کافی در آن استان، ‏طبق رای کمیته استیناف دیدار تیم های خونه به خونه و نساجی ‏مازندران از هفته بیست و هشتم لیگ دسته اول در روز پنجشنبه مورخ ‏‏11 خرداد 96 راس ساعت 21:30 در ورزشگاه شهید کشوری شهر تهران ‏و بدون حضور تماشاگران برگزار می شود ......

به گزارش مدال : کمیته مسابقات ‏اعلام کرد: با توجه به نامه هیات فوتبال استان مازندران مبنی برعدم ‏وجود ورزشگاه واجد شرایط و استاندارد با نور کافی در آن استان، ‏طبق رای کمیته استیناف دیدار تیم های خونه به خونه و نساجی ‏مازندران از هفته بیست و هشتم لیگ دسته اول در روز پنجشنبه مورخ ‏‏11 خرداد 96 راس ساعت 21:30 در ورزشگاه شهید کشوری شهر تهران ‏و بدون حضور تماشاگران برگزار می شود ...

به گزارش مدال : کمیته مسابقات ‏اعلام کرد: با توجه به نامه هیات فوتبال استان مازندران مبنی برعدم ‏وجود ورزشگاه  واجد شرایط و استاندارد با نور کافی در آن استان، ‏طبق رای کمیته استیناف دیدار تیم های خونه به خونه و نساجی ‏مازندران از هفته بیست و هشتم لیگ دسته اول در روز پنجشنبه مورخ ‏‏11 خرداد 96 راس ساعت 21:30 در ورزشگاه شهید کشوری شهر تهران ‏و بدون حضور تماشاگران برگزار می شود.‏