درخشش محمد صلاح به روایت عمر مومنی!

عمر مومنی در انیمیشنی چند ثانیه ای درخشش محمد صلاح در اولین تجریه لیگ برتری اش را سوژه کرده است ......

عمر مومنی در انیمیشنی چند ثانیه ای درخشش محمد صلاح در اولین تجریه لیگ برتری اش را سوژه کرده است.

تگ ها


طنز ورزشی لیگ برتر فوتبال