درخواست استقلال: جام را به پرسپولیس ندهید

حتی بعد از اعلام رای سوپرجاماز کمیته استیناف، کشمکش ها بر سر این مسئله ادامه دارد ......

حتی بعد از اعلام رای سوپرجام از کمیته استیناف، کشمکش ها بر سر این مسئله ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مدال، مديران استقلال از سازمان ليگ خواسته اند تا زمان صدور راي cas جام سوپرجام را به پرسپوليس ندهد.
از آن سو پرسپولیسی ها بر این مسئله تاکید دارند که بر اساس راي قطعي استيناف پرسپوليس قهرمان است و مراجعه به cas تزلزلي در قطعيت و لازم الاجرا بودن راي ايجاد نمي كند. فقط درصورت صدور دستور موقت از سوي cas راي قطعي متوقف مي شود كه اكنون دستور موقتي وجود ندارد و بايد جام را تحويل سرخپوشان دهند.

تگ ها


استقلال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال