درخواست عجیب رئال‌مادرید؛ 57میلیون یورو برای مارسلو!

موضوع علاقهمندی بیانکونری برای خرید مارسلو ستاره برزیلی مادریدیها هر روز جدی و جدیتر میشود و حالا به مرحلهای رسیده که به نظر میرسد مقامات یووه، مذاکرات ابتدایی خود را با مدیر برنامههای این بازیکن هم انجام دادهاند ......

موضوع علاقهمندی بیانکونری برای خرید مارسلو ستاره برزیلی مادریدیها هر روز جدی و جدیتر میشود و حالا به مرحلهای رسیده که به نظر میرسد مقامات یووه، مذاکرات ابتدایی خود را با مدیر برنامههای این بازیکن هم انجام دادهاند ...

موضوع علاقه‌مندی بیانکونری برای خرید مارسلو ستاره برزیلی مادریدی‌ها هر روز جدی و جدی‌تر می‌شود و حالا به مرحله‌ای رسیده که به نظر می‌رسد مقامات یووه، مذاکرات ابتدایی خود را با مدیر برنامه‌های این بازیکن هم انجام داده‌اند.  

ساعاتی قبل اسپورت مدیاست ایتالیا خبر داد: « مدیر ارشد تیم رئال مادرید اسپانیا موافقت اولیه خود را برای فروش مارسلو به تیم یوونتوس اعلام کرده است. پرز مدعی شده خواهان 45 میلیون یورو به همراه 12 میلیون یورو بونوس برای فروش ستاره برزیلی‌اش است.»

نکته عجیب درخواست 57میلیون یورویی رئال مادرید برای مدافع 31ساله و نیمکت‌نشینش است. در خواستی که احتمالا مخالفت باشگاه ایتالیایی را برای جذب او به همراه خواهد داشت.